น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เข้าสู่เว็บไซต์