ความคืบหน้าการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์

ข่าวประกาศ

06
Dec
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
01
Dec
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ในวันที่ 4 ธ.ค. 2560

ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ในวันที่ 4 ธ.ค. 2560

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
19
Oct
แจ้งกำหนดการชำระค่าใช้จ่าย การรายงานตัวเข้าหอพัก และกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

ประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ปกครองโรงเรียนสุรวิวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แจ้งกำหนดการชำระค่าใช้จ่าย การรายงานตัวเข้าหอพัก และกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,

ข่าวกิจกรรม

ชั้น ม.ต้น
ชั้น ม.ปลาย
ครู
สนับสนุนการสอน