ข่าวประกาศ

22
Dec
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Posted in: ประชาสัมพันธ์, แจ้งเพื่อทราบ,
06
Dec
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
01
Dec
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ในวันที่ 4 ธ.ค. 2560

ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ในวันที่ 4 ธ.ค. 2560

Posted in: ประชาสัมพันธ์,

ข่าวกิจกรรม

ชั้น ม.ต้น
ชั้น ม.ปลาย
ครู
สนับสนุนการสอน