ความคืบหน้าการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์

ข่าวประกาศ

19
Sep
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
01
Aug
ยินดีตอนรับคณะผู้บริหาร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ยินดีตอนรับคณะผู้บริหาร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
13
Jul
การเข้าใช้ห้องสมุด ณ ศูนย์บรรณสารฯ ของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์

การเข้าใช้ห้องสมุด ณ ศูนย์บรรณสารฯ ของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์

Posted in: ประชาสัมพันธ์,

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
September 1, 2017 2:07 pm
ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2560
August 17, 2017 9:59 am
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ฯ
ชั้น ม.ต้น
ชั้น ม.ปลาย
ครู
สนับสนุนการสอน