ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ (Address):

โรงเรียนสุรวิวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารเกษตรภิวัฒน์ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Surawiwat School, Suranaree University of Technology, Kasedpiwat building 111 University Avenue Muang, Nakhon Ratchasima 30000 Thailand

เบอร์โทรศัพท์ (Tel) : 044-225241-6 แฟกซ์ (Fax) : 044-225240

อีเมล์ (e-mail) : sws@sut.ac.th

Facebook : surawiwats