ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
September 1, 2017 2:07 pm
ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2560
August 17, 2017 9:59 am
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ฯ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ
August 11, 2017 3:26 pm
ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มทส.
บรรยากาศการประชุม Parent-Teacher Conference
June 11, 2017 10:53 am
ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนสุรวิวัฒน์
เปิดกองลูกเสือเนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
May 24, 2017 2:49 pm
ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนสุรวิวัฒน์
โรงเรียนสุรวิวัฒน์มีกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ
May 23, 2017 5:18 pm
ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนสุรวิวัฒน์