ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
September 1, 2017 2:07 pm
ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2560
August 17, 2017 9:59 am
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ฯ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ
August 11, 2017 3:26 pm
ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มทส.