ภาพบรรยากาศงานเปิดบ้านสุรวิวัฒน์ 2561 (SWS Open House 2018-Education Beyond Classroom) วันที่19-20 ม.ค.2561