กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพีธี อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศาลทองกี่ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดแก่ผู้ชนะ การประกวด ทั้ง 2 ประเภทคือ การแต่งคำประพันธ์ และการออกแบบการ์ดวันแม่  นักเรียนผู้ชนะการประกวดเรียงความ กล่าวสุนทรพจน์ไทย การแสดงดนตรีและขับร้องเพลงจากนักเรียน ร่วมพิธีราลึกถึงพระคุณแม่ ลูกทุกคนมอบเข็มกลัดดอกมะลิและกราบเท้าคุณแม่ และตัวแทนผู้ปกครอง 1 ท่าน กล่าวความรู้สึก (ไม่เกิน 10 นาที)