ภาพการต้อนรับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ

ภาพการต้อนรับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ 

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ โดยมี ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ อ. ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ฯ อ.สุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์ ที่ปรึกษาสถานค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา และ อ. ดร.สารัมภ์ บุญมี รองผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ่รวมให้การต้อนรับ (21 สิงหาคม 2560)