กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน โดยมี อาจารย์ ดร. ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีดังกล่าว จากนั้นนักเรียนลูกเสือ – เนตรนารี ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบของโรงเรียนฯ
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 )
——————————————————————————————————————————–
On Wednesday, November 22nd , 2017, Prof. Dr. Santi Mansiri, the vice-rector for Academic Affairs and Internationalization of Suranaree University of Technology and the acting principal of Surawiwat School together with the acting vice-principal Dr. Khanchai Khosonthongkee, teachers, and students jointly paid respect to the statue of King Rama VI on the occasion of King Rama VI Memorial Day or “Somdej Phra Maha-Teeraraj-Chao” Day of which His Majesty established the Boy Scouts of Thailand. Students who are boy and girl scouts then joined the school cleaning up activity as a part of practicing a strong sense of services and a good moral mind.