คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 และกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 – วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

1. ทัศนศึกษาดูงานการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 15 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. ทัศนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3. ทัศนศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

4. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ฯ