ข่าวสาร

22
Dec
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Posted in: ประชาสัมพันธ์, แจ้งเพื่อทราบ,
06
Dec
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
01
Dec
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ในวันที่ 4 ธ.ค. 2560

ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ในวันที่ 4 ธ.ค. 2560

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
19
Oct
แจ้งกำหนดการชำระค่าใช้จ่าย การรายงานตัวเข้าหอพัก และกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

ประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ปกครองโรงเรียนสุรวิวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แจ้งกำหนดการชำระค่าใช้จ่าย การรายงานตัวเข้าหอพัก และกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
19
Sep
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
01
Aug
ยินดีตอนรับคณะผู้บริหาร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ยินดีตอนรับคณะผู้บริหาร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
13
Jul
การเข้าใช้ห้องสมุด ณ ศูนย์บรรณสารฯ ของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์

การเข้าใช้ห้องสมุด ณ ศูนย์บรรณสารฯ ของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
28
Jun
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

สำหรับนักเรียนชั้น ม.1, ม2, ม.4 และ ม.5

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
23
Jun
ประชาสัมพันธ์กำหนดการแข่งกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 8 และกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ วมว. รสว ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์กำหนดการแข่งกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 8 และกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ วมว. รสว ครั้งที่ 2

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
13
Jun
ยินดีต้อนรับวิทยากร

ยินดีต้อนรับวิทยากร บรรยายเรื่อง เส้นทางสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
18
May
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21
จากบริษัทแอร์เมดจำกัด ร่วมกับ Cambridge Education Group (CEG)

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
17
May
ยินดีต้อนรับครูใหม่โรงเรียนสุรวิวัฒน์

ยินดีต้อนรับครูใหม่โรงเรียนสุรวิวัฒน์

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
04
May
ประชาสัมพันธ์โครงการ Let’s Make 3D model เรียนเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ FDM และระบบ SLA/DLP

มารู้จักกับเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ FDM และระบบ SLA/DLP

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
19
Apr
Pre-School Activities นักเรียนชั้น ม.2 และ 5 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ Pre-School Activities นักเรียนชั้น ม.2 และ 5 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10-11 พ.ค. 2560 ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
19
Apr
Pre-School Activities นักเรียนชั้น ม.1 และ 4 รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน (Pre-School Activities) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1- 4 พฤษภาคม และ 8 – 11 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
17
Mar
แจ้งกำหนดการรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

แจ้งกำหนดการรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 20 มี.ค. 60

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
02
Mar
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ข้อมูล ณ วันที่ 02/03/2560

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ข้อมูล ณ วันที่ 02/03/2560

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
16
Feb
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 (16/02/60)

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 (16/02/60)

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
09
Feb
Foreign Teachers/Lecturers Employment Policy

Foreign Teachers/Lecturers Employment Policy

Posted in: รับสมัครงาน,
27
Jan
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open house รสว. วันที่ 28 ม.ค. 2560

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open house รสว. วันที่ 28 ม.ค. 2560

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
13
Dec
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 (update 20/12/59)

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
14
Nov
รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
26
Oct
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ปีการศึกษา 2559 (SWS Calendar 2016)

ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ปีการศึกษา 2559 (SWS Calendar 2016) (Update 26/10/59)

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
29
Sep
ตารางสอบและเนื้อหาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 (update 25/09/59)

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางสอบและเนื้อหาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
02
Sep
ตารางทบทวน (Bridging courses) 1-2559

ฝ่ายวิชาการขอแจ้ง ตารางทบทวน (Bridging courses) สำหรับภาคเรียนที่ 1-2559

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
10
Aug
ประกาศแจ้งวันหยุดเรียนวันที่ 12-14 สิงหาคม 2559

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ขอแจ้งวันหยุดเรียนวันที่ 12-14 สิงหาคม 2559

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
10
Aug
กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศจากโรงเรียนสุรวิวัฒน์เรื่อง กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2559

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
14
Jul
ประกาศแจ้งวันหยุดเรียน 16 – 20 ก.ค. 2559

ประกาศจากโรงเรียนสุรวิวัฒน์ แจ้งวันหยุดเรียน 16 – 20 ก.ค. 2559

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
24
Jun
ประกาศเรื่องการย้ายหอพักนักเรียนประจำโรงเรียนสุรวิวัฒน์

ศธ 5608/ว14 เรื่องการย้ายหอพักนักเรียนประจำโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกำหนดการแนบ

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,