ความคืบหน้าการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์

ข่าวประกาศ

19
Oct
แจ้งกำหนดการชำระค่าใช้จ่าย การรายงานตัวเข้าหอพัก และกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

ประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ปกครองโรงเรียนสุรวิวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แจ้งกำหนดการชำระค่าใช้จ่าย การรายงานตัวเข้าหอพัก และกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,
19
Sep
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

Posted in: ประชาสัมพันธ์,
01
Aug
ยินดีตอนรับคณะผู้บริหาร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ยินดีตอนรับคณะผู้บริหาร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Posted in: แจ้งเพื่อทราบ,

ข่าวกิจกรรม

ชั้น ม.ต้น
ชั้น ม.ปลาย
ครู
สนับสนุนการสอน