STEM@Life

บทเรียน STEM @ LIFE

Poster STEM @ LIFE 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วีดีโอ STEM @ LIFE

ปล่อยไข่โหม่งลูกโลกอย่างไรไม่ให้แตก…Egg drop challenge

STEM @ LIFT #Mozzproject การเคลื่อนที่แบบ Simple harmonic

ภาพกิจกรรม STEM @ LIFE

กิจกรรมค่า STEM (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559)

งาน Painting pendulum รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2
ผู้เข้าร่วม นักเรียนชั้น ม.1/1 และ ม.1/2