โรงเรียนสุรวิวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Mobirise

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีการศึกษา 2564
(รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน)
ขยายเวลายืนยันสิทธิ์และชำระเงิน
โปรดยืนยันสิทธิ์และชำระเงินภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

Mobirise

ประกาศโรงเรียนสุรวิวัฒน์ เรื่องการชำระค่าเทอม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ช่วงระยะเวลาการชำระค่าเทอม วันที่ 2 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563