ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
(รอบที่ 2 มาตรฐานทางวิชาการ)