ระบบพิมพ์ใบชำระเงินค่าเทอม

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านระบบ Bill Payment

ที่อยู่โรงเรียน

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 0 4422 5249
แฟ็กซ์ : 0 4422 5240
อีเมล : kenika@sut.ac.th